Организатор:
НЧ "Обединение 1913"
гр. Кърджали
СТАТУТ
НА НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ "КОКО-РОК" 
В ПАМЕТ НА НИКОЛАЙ СТАНЕВ - КОКО

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.    Националният фестивал "Коко-рок" е създаден през 2007 година.
2.    Целта на фестивала е да популяризира рок музиката в различните й стилове /блус, ритъм енд блус, рокендрол, рок, хард рок, хеви метъл, кънтри рок, етнорок, джаз рок и др./ и да даде възможност за изява на млади рок групи.
3.    Фестивалът се състои от две части: конкурсна и концертна.

ІІ. ОРГАНИЗАТОРИ
Националният фестивал "Коко-рок" се организира от НЧ "Обединение 1913", Община Кърджали, с подкрепата на регионални медии.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1.    Във фестивала могат да участват младежки непрофесионални рок групи от цялата страна.
2.    В Националния фестивал "Коко-рок" могат да участват и чуждестранни младежки рок групи.

ІV. РЕГЛАМЕНТ
1.    Групите представят свои програми с продължителност от 10 до 12 минути.
2.    В програмата на всяка група задължително трябва да бъде включена една авторска песен.
3.    Всички изпълнения в конкурсната програма са на живо.
4.    В заключителния концерт на фестивала участват класиралите се на първите три места групи с по една песен.
5.    В заключителния концерт участват групи, извън конкурсната програма, поканени от организаторите.

V. ЖУРИРАНЕ
1.    Към заявките за участие всички групи - кандидати изпращат запис на свои изпълнения / аудио касета, СD, DVD или видеокасета/ и снимка.
2.    След прослушване на записите журито уведомява кандидатите за по-нататъшното им участие.
3.    Допуснатите до участие в конкурсната порграма се оценяват по няколко компонента:
"    Авторски идеи
"    Качество на изпълнение
"    Сценично присъствие

VІ. НАГРАДИ
1.    Демо запис на една песен в звукозаписно студио и специален плакет.
2.    Втора и трета награда
3.    Всички групи получават диплом за участие.

VІІ. ФИНАНСИРАНЕ
1.    Финансирането на фестивала се осъществява със средства, осигурени от:
"    НЧ "Обединение 1913"
"    Община Кърджали
"    Спонсори
2.    За разходите по организацията и провеждането на фестивала се изготвя подробна план-сметка и отчет.

VІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
1.    Разходите за транспорт и пребиваване на участниците са за сметка на самите участници.
2.    Организаторите оказват съдействие за битовото устройване на участниците във фестивала.
3.    Талони- заявка за участие във фестивала / по образец / и записи на групите се приемат на адрес:
Кърджали 6600
ул. "Републиканска" 47 ; НЧ "Обединение 1913"
За национален фестивал "Коко-рок"
e-mail: obedineniekj@abv.bg / www.obedinenie-kj.com

Copyright © 2016 www.kokorock.obedinenie-kj.com .
All rights reserved. Website by "Obedinenie 1913".